knjigovodstvo subotica
knjigovodsvo suboticaTelefon/Fax:
024/528-419
064/255-70-14
063/81-04-877
Subotica
Knjigovodstvo u Subotici

Knjigovodstvo

  Economic SR Subotica je knjigovodstvena agencija registrovana 08.03.2000. godine u Trgovačkom sudu u Subotici. Osnovna delatnost radnje je pružanje usluga knjigovodstvo i u finansijskom poslovanju preduzetnika, malih i srednjih preduzeća.

Kancelarija knjigovodstvene agencije smeštena je u poslovnom prostoru na adresi u Subotici Trg Lazara Nešića 3. U ovom prostoru deluje od 2000.godine. Sama istorija knjigovodsvenog preduzeća Ekonomik je slična gotovo svim malim firmama koje su s početkom tranzicije u Srbiji otpočele svoje delovanje. Kako je potreba za knjigovodstvenim uslugama rasla . Pronalaženje novih informatičkih rešenja i postavljanje bolje organizacije posla danas smo došli do organizovanijeg poslovanja kroz nekoliko međusobno povezanih celina: odeljak finansijske operative i likvidature, odeljak za izradu ličnih dohodaka, odeljak finansijskog knjigovodstva i odeljak za informisanje i konsalting, knjigovodstvo.Poslednje vesti iz knjigovodstvaNovi neoporezi iznosi za 2018.godinu

1. Neoporezivi iznos zarade zaposlenog - 15.000,00 din 2. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji, za zaposlene i preduzetnike - 2.303,00 din 3. Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo, za zaposlene i preduzetnike - 50,00 EUR 4. Naknada troškova u javnom sobraćaju (za dolazak i odlazak sa rada) - Do iznosa stvarnih troškova, a najviše do 3.837,00 dinara mesečno 5. Naknada za korišćenje sopstvenog vozila na službenom putu ili u službene svrhe - Do 30% cene jednog... (detaljnije)

Obaveštenje za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti i posebne kategorije obveznika

Poreski obveznici – vlasnici samostalne delatnosti koji porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na stvarni i paušalno utvrđeni prihod, a koji kontinuirano obavljaju delatnost, akontaciju za decembar 2017. godine, koja dospeva 15. januara 2018. godine, uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB. Počev od privremene akontacije za januar 2018. godine, koja dospeva 15. februara 2018. godine, pa nadalje, akontacije se... (detaljnije)

ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2018. GODINI

Član 1. Ovom odlukom utvrđuju se visina, način i rokovi plaćanja jedinstvene članarine (u daljem tekstu: članarina) i finansiranje Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Komora) u 2018. godini. Član 2. Sredstva za rad Komore obezbeđuju se iz sledećih izvora: članarine, prihoda od obavljanja poslova, naknada za vršenje javnih ovlašćenja i iz drugih izvora. Član 3. Članovi Komore su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji... (detaljnije)