knjigovodstvo subotica
knjigovodsvo suboticaTelefon/Fax:
024/528-419
064/255-70-14
063/81-04-877
Subotica

Usluge knjigovodstvene agencije

  Knjigovodstvena agencija Economic obavlja usluge u svojim prostorijama koje su za to adekvatno opremljene. U izuzetnim slučajevima usluga se obavlja i u prostorijama klijenta, ukoliko je ugovorena usluga konsaltinga ili se pretežni deo operativnog poslovanja klijenta obavlja od strane njegovih radnika i na njegovoj opremi.

Usluge koje naša firma može obavljati su:

 1. poslovi finansijskog knjigovodstva i knjigovodstva osnovnih sredstava – vođenje glavne knjige i sastavljanje svih potrebnih izvještaja za preduzeća i preduzetnike.
 2. poslovi pripreme naloga za plaćanje, te njihovo podnošenje u određene banke, kao i podizanje bankovnih izvoda
 3. blagajničko poslovanje , obračun putnih naloga i materijalnih troškova
 4. obračun plata , naknada i honorara
 5. porezno i drugo poslovno savetovanje
 6. registracija i preregistracija preduzeća pri Agenciji za privredne registre
 7. fiskalna politika
  - Fiskalni prihodi (porezi i doprinosi)
  - Praćenje zakonskih propisa o javnim prihodima (porezi i doprinosi) koji opterećuju i odlivaju finansijska sredstva preduzeća.
 8. Monetarno kreditna politika
  - Količina novca u opticaju (Utiče na ekonomsku stabilnost i finansije preduzeća)
  - Način raspolaganja i alokacija novca (Utiču na donošenje poslovnih odluka i planiranje)
 9. Finansijska analiza
  - Interna - Analiza bilansa stanja i bilansa uspeha
  Analiza bilansa stanja bavi se finansijskim statusom imovine, odnosno analizom sredstava i izvor sredstava preduzeća.
  Eksterna - Analiza za potrebe kreditora i poverilaca
  Izrada biznis plana i pripremanje druge dokumentacije.
 10. Finansijsko planiranje
  - Planska delatnost u domenu finansija u skladu sa ciljevima preduzeća
  - Prognoza priliva i odliva sredstava
  - Sagledavanje različitih alternativa u vezi sa optimalnom upotrebom i nabavkom sredstava plaćanja
 11. Finansijska kontrola
  - Kontrola zasnovana na finansijskom planu
  Učestalost finansijske kontrole jako je značajna jer ukoliko dodje do negativnih kretanja može blagovremeno da se reaguje na poslovnu aktivnost i finansije.
  Kontrola zasnovana na bilansu uspeha i bilansu stanja.
  Važna kontrola koju treba posmatrati komplementarno sa kontrolom zasnovanom na finansijskom planu.
  Kontrola zasnovana na instrumentima finansijske analize.
 12. Organizovanje finansijske funkcije
  - Način organizovanja finansijske funkcije, u okviru preduzeća, je jedan od bitnih elemenata od kojih zavisi uspešnost i efikasnost menadžmenta.
 13. Finansijsko upravljanje
  - Upravljanje fiksnim i obrtnim kapitalom.

Prema zahtevu korisnika mogu se obaviti i određeni poslovi koji čine deo opštih administrativnih poslova, a misli se na pripremu raznih ugovora i odluka koje su temelj za knjiženje, neke preduzetničke usluge, usluge pripreme podataka za banku kod dobivanja kredita , usluge prijave i odjave rafnika i sl. Takođe se prema zahtevu korisnika mogu napraviti izvještaji za vlasnika koji odgovaraju parametrima njegove kontrole poslovanja i donošenju odluka.