knjigovodstvo subotica
knjigovodsvo suboticaTelefon/Fax:
024/528-419
064/255-70-14
063/81-04-877
Subotica

Popunite upitnik za informaciju o cenama knjigovostvenih usluga agencije

Naziv pravnog lica ili preduzetnika:
Oblik organizovanja:
Adresa:
Telefon:
Odgovorno lice:
PIB:
Matični broj:
E-mail:
Veličina obveznika po razvrstavanju za prethodnu godinu:
Broj zaposlenih radnika:
Broj ulaznih računa u prethodnoj godini:
(kod novoosnovanih pravnih subjekata planiran broj za tekuću godinu):
Broj izlaznih računa u prethodnoj godini:
(kod novoosnovanih pravnih subjekata planiran broj za tekuću godinu):
Broj ogranaka u kojima se vrši poslovanje:
Napomena: