knjigovodstvo subotica
knjigovodsvo suboticaTelefon/Fax:
024/528-419
064/255-70-14
063/81-04-877
Subotica

Sta je to kvalifikovani elektronski potpis?

Šta je kvalifikovani elektronski potpis?


U cilju olakšanja komunikacije sa državnom upravom i uštede u vremenu i troškovima, elektronsko poslovanje uveden je u određene sfere rada pre više od godinu dana.
Najveći obim i efekte ovog procesa imaju predaja poreskih prijava za poreze po odbitku i PDV-a, koji se obavezno predaju elektronski korišćenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa zastupnika ili ovlašćenog lica.

Od ove godine, prvi put, i predaja finansijskih izveštaja podrazumeva njihovo potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom.
Kvalifikovani elektronski potpis je skup šifrovanih podataka koji u elektronskoj razmeni podataka zamenjuje potpis neke osobe. Elektronski potpis ne predstavlja skenirani potpis te osobe, već skup šifriranih podataka, koji korisniku nije vidljiv tokom korišćenja.
Potpisivanje dokumenata elektronskim potpisom najsličnije je, sa korisničke strane, potpisivanju naloga za plaćanje u elektronskom bankarstvu. Prilikom predaje dokumenta kroz namenske programe za ovu svrhu, sam program zahteva od korisnika da ubaci odgovarajući nosač elektronskog potpisa u čitač i da unese sigurnosnu šifru (PIN kod). Nakon provere isravnosti šifre, program potpisuje dokument, i vrši njegovu predaju. Korisnik vidi samo potvrdu da je dokument potpisan i predat.
Kvalifikovani elektronski potpis može biti pohranjen na pametnoj (čipovanoj kartici), disku, USB stiku. Kvalifikovani elektronski potpis možete nabaviti u sertifikovanim kućama za izdavanje elektronskog potpisa, a to su Pošta Srbije, Privredna komora Srbija, Halcom i MUP Republike Srbije.
Na sajtu svake od ovih kuća nalaze se uputstva o vađenju elektronskog potpisa, uslovima nabavke i različitim opcijama koje možete izabrati.
Potrebno je najčešće predati zahtev i potpisati ugovor sa sertifikacionim telom.
Ukoliko imate čipovanu ličnu kartu, ona može biti nosač Vašeg elektronskog potpisa. Potrebno je da proceduru “ubacivanja” podataka o elektronskom potpisu obavite u MUP-u, a ova usluga je besplatna.
Kvalifikovani elektronski potpis vezuje se za matični broj građana, JMBG. Ovo može biti problem za strance koji žele da obezbede kvalifikovani elektronski potpis, jer nemaju JMBG. U tom slučaju, potrebno je da strani državljanin prijavi boravak u Republici, ishoduje matični broj za strance i zatim na osnovu njega i kvalifikovani elektronski potpis.
Podsećamo sve korisnike da je rok za predaju finansijskih izveštaja za statističke potrebe, 31.03.2015. godine, prvi momenat kada će svakom direktoru malog, srednjeg i velikog preduzeća trebati kvalifikovani elektronski potpis kako bi izveštaji bili predati. Direktori mikro pravnih lica i preduzetnika mogu još ove godine da predaju ručno potpisane izveštaje u papirnoj formi.
Finansijske izveštaje obavezno potpisuje preduzetnik i zakonski zastupnik (direktor) lično. Nije moguće ovlastiti drugo lice da svojim elektronskim potpisom potpiše finansijske izveštaje (bilanse, završni račun).