knjigovodstvo subotica
knjigovodsvo suboticaTelefon/Fax:
024/528-419
064/255-70-14
063/81-04-877
Subotica

Prijava radnika u radni odnos - izmena Zakona o radu od 25.12.2017. godine

Od 25.12.2017.godine stupaju na snagu izmene Zakona o radu kojima je predviđeno da je poslodavac duzan da prijavu na osiguranje po osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zakljucenog u skladu sa Zakonom o radu, mora da podnese najkasnije PRE STUPANJA ZAPOSLENOG NA RAD.

U skladu sa navedenim poslodavci nece moci da podnose prijave niti sa datumom koji je dospeo niti sa ranijim datumom (kasnjenje) vec samo sa buducim datumom pocetka osiguranja - pre stupanja na rad zaposlenog.