knjigovodstvo
knjigovodsvoTelefon/Fax:
024/528-419
064/255-70-14
063/81-04-877
Subotica


Obaveštenja knjigovodstvene agencije Economic

prva strana predhodna strana
/18
sledeća strana poslednja strana

Upitnik za informaciju o cenama knjigovodstvenih usluga

Posetite nas na web stranici
www.economic.rs/ponuda.php
i popunite UPITNIK ZA INFORMACIJU O CENAMA USLUGA knjigovodstvene agencije

Za novoosnovana pravna lica i preduzetnike pripremili smo posebne uslove i popuste

Godišnji porez na dohodak građana za 2013.godinu

- Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013.godinu su fizička lica - rezidenti Republike Srbije za dohodak ostvaren na teritoriji republike i u drugoj državi i nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike koji je ostvaren u kalendarskoj 2013.godini a veći je od 2.185.488,00 dinara


- Pravilnikom je propisan novi obrazac poreske prijave za godišnji porez građana - PPDG-2P umesto dosadašnjeg PPDG-5, ali je utvrđeno da obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013.godinu koji je do stupanja na snagu ovog pravilnika podneo poresku prijavu na Obrascu PPDG-5 nije dužan da za ostvareni dohodak u toj godini podnese prijavu na obrascu PPDG-2P


- Godišnjim porezom na dohodak građana oporezuju se prihodi koji su isplaćeni odnosno ostvareni u periodu od 01.01. - 31.12.2013.godine, nezavisno od perioda isplate na koji se odnose.

Praznovanje predstojećih Vaskršnjih praznika

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 43/01, 101/07 i 92/11) neradno se praznuju Vaskršnji praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa (član 3. Zakona). Katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica imaju pravo da ne rade u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru (član 4. Zakona).
Vaskršnji praznici su od Velikog petka, ove godine 18. aprila, pa do zaključno sa drugim danom Vaskrsa, ponedeljak, 21. aprila 2014. godine, i neradni su za sve državne i druge organe, privredna društva i druge oblike organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga.
Uskršnji praznici, za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih zajednica, su od Velikog petka, ove godine 18. aprila, pa do zaključno sa drugim danom Uskrsa, ponedeljak, 21. aprila 2014. godine. Katolici i pripadnici drugih hrišćanskih zajednica, kojima je po rasporedu rada neki od navedenih dana, imaju pravo da ne rade.
Ukoliko imate potrebu da radite, obavezno istaknite radno vreme za taj dan, npr. "U xxxxxx, xx.xx.201x. godine, prodavnica radi od 08.00 do 17.00 časova." Tako ćete se zaštititi od interpretacije nadležnih inspektora, i eventualne novčane kazne koja bi usledila po njihovoj prijavi za prekršaj, po kojima se radom na dan državnog praznika koji je zakonom utvrđen kao neradni, ne pridržavate (vašeg) istaknutog radnog vremena jer nijime nije predviđen rad na dan državnog praznika.
Zaposlenima, kojima je po rasporedu rada radni dan neki od dana državnog praznika, ako ne rade pripada naknada zarade, a ako rade pripada zarada i uvećanje zarade za rad na državni praznik.

Poreski tretman besplatnog davanja dobara koja se smatraju reklamnim materijalom koje vrsi obveznik PDV -a svojim kupcima ili budućim kupcima

Kada obveznik PDV, u svrhu reklame i propagande proizvodnog programa, svojim kupcima ili budućim kupcima besplatno daje dobra koja se smatraju reklamnim materijalom (dobra na kojima je odštampan ili utisnut logotip poreskog obveznika, odnosno vizuelno ispoljavanje brenda koji je u vezi sa delatnošću poreskog obveznika, a koja taj poreski obveznik besplatno daje različitim licima, pri čemu je pojedinačna tržišna vrednost dobra manja od 2.000 dinara, bez PDV), smatra se da nije izvršen promet dobara, što znači da po tom osnovu ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV.

Reklamnim materijalom na osnovu Pravilnika o utvrdjivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrdjivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 118/12, u daljem tekstu:Pravilnik) smatraju se olovke, rokovnici, kalendari, notesi, privesci, kačketi, majice, kombinezoni, kecelje, rančevi, torbe, upaljači, otvarači za flaše, podmetači, poslužavnici, čaše, šolje, bokali, pepeljare, kese i druga dobra čija je pojedinačna tržišna vrednost manja od 2.000 dinara, bez PDV (član 8. stav 2. Pravilnika).

Prema odredbi člana 9. Pravilnika, poklonom manje vrednosti, u smislu člana 6. stav 1. tačka 4) Zakona, smatra se dobro pojedinačne tržišne vrednosti manje od 2.000 dinara, bez PDV, osim dobra koje se smatra reklamnim materijalom, koje obveznik daje povremeno različitim licima (poslovnim partnerima, potencijalnim poslovnim partnerima, predstavnicima poslovnih partnera i dr), a da za to ne postoji pravna obaveza.

Odredbama člana 10. Pravilnika propisano je da ukupna vrednost reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika u poreskom periodu ne može biti veća od 0,25% ukupnog prometa poreskog obveznika u tom poreskom periodu, pri čemu se ukupnim prometom smatra promet dobara i usluga sa ili bez prava na odbitak prethodnog poreza, izvršen na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu, u koji se ne uračunava promet opreme i objekata za vršenje delatnosti, bez PDV.

Na temu poreskog tretmana reklamnog materijala postoji i Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413‐00‐00340/2013‐04 od 21.10.2013. god.

Minimalna zarada u 2014. godini

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13) Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 28. februara 2014. godine, donela je Odluku o visini minimalne zarade za period januar - jun 2014. godine ("Sl. glasnik RS" 24/2014.).
Pregled minimalnih neto zarada po satu u 2014. godini dajemo u nastavku:
Period Iznos (neto)
januar 2014. - jun 2014. 115,00 din/čas
* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu "minulog rada" i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na "topli obrok" i regres za godišnji odmor.
Minimalna neto zarada veća je od neto najniže mesečne osnovice za obračun doprinosa, koja važi od 1. februara, što znači da kod isplate minimalne zarade, obračun doprinosa i dalje se vrši na minimalnu (bruto) zaradu, a ne na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. Saglasno tome, preračun neto iznosa na bruto iznos minimalne zarade, za isplate koje se vrše od 1. februara 2014. godine (od kada važi neoporezivi iznos od 11.242 dinara), vrši se po obrascu: B = (N - 1.124,20) : 0,701

prva strana predhodna strana
/18
sledeća strana poslednja strana